homecash2u

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก       
 

 

จำนอง จำนองบ้าน จำนองที่ดิน จำนองตึกแถว จำนองทาวน์เฮ้าส์ จำนองคอนโด ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน ขายฝากทาวน์เฮ้าส์ ขายฝากตึกแถว ขายฝากคอนโด ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน ให้ยอดสูง บริการรวดเร็ว รับเงินภานใน 1 วัน หากโฉนดไม่ติดภาระใด

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างโฉนด และสัญญา พร้อมใบเสร็จ ที่ทำขายฝาก

   

นี้เป็นเพียงตัวอย่างโฉนดที่ดินที่ทางลูกค้านำมา

ทำขายฝากกับทาง HOMECASH2U

และทางเราได้ทำการขยายระยะเวลาไถ่ถอนจาก

ขายฝากให้กับทางลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนลูกค้าได้ทำ

การไถ่ถอนจากขายฝากออกไป ขอเพียงทางลูกค้า

มีวินัยในการชำระดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ ทางเรายินดีไป

ต่อสัญญาให้แน่นอนครับ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทางเราจำเป็นต้องทำการลบชื่อลูกค้าออก เพราะจะเป็น

การละเมิดสิทธิ์ของลูกค้าได้่ แต่ทางเราได้ขออนุญาติ

กับลูกค้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงนำมา

ลงเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าท่านอื่นที่กำลังสนใจจะใช้บริการ

กับทาง homecash2u ไว้ศึกษาและตัดสินใจ

ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในตัวอย่างนี้ทางผม ได้ทำการขยายระยะเวลา

ไถ่ถอนจากขายฝากให้กับลูกค้า และลูกค้าได้

ทำการไถ่ถอนจากขายฝากไป และได้

กลับมาทำขายฝากกลับทางผมอีก ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงความไว้ใจของลูกค้าที่มีต่อทาง homecash2u

 ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมา ชมเวบ และมาใช้บริการของทาง เราครับ ^_^  


 

 

สัญญาขายฝาก

 

  การขายฝาก หมายถึง สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่า ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมิฉะนั้นในกำหนดเวลาตามกฎหมาย คือ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน ต้องไถ่ภายใน 10 ปี นับแต่เวลาที่มีการซื้อขาย แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ ต้องไถ่ภายใน ปีนับแต่ซื้อขาย หากเกินกำหนดเวลานี้แล้วกฎหมายถือว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายฝากกัน ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที  

หลักสำคัญของการขายฝาก อยู่ที่ต้องมีการส่งมอบการครอบครองโดยตรงหรือปริยายให้แก่ผู้รับซื้อฝากพร้อมกับกรรมสิทธิ์ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ผู้ขายฝากมีสิทธิที่จะไถ่ถอนได้ หรือทำการขยายระยะเวลาได้นานสูงสุดถึง 10 ปี แต่ถ้าหากทางผู้ขายฝากต้องการไถ่ถอน แล้วไม่สามารถตามตัวผู้รับซื้อฝากได้ ให้นำสัญญาขายฝาก พร้อมเงินจำนวนที่กู้ไปวางทรัยพย์ที่กรมบังคับคดี ก่อนสัญญาขายฝากจะครบสัญญานะครับ ก็จะถือว่าได้ทำการไถ่ถอนจากขายฝากแล้วครับต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานให้ทางผู้รับซื้อฝากมาไถ่ถอนเองครับ

 

ข้อแตกต่างระหว่าง การขายฝาก กับ การจำนอง คือ การจำนองนั้นผู้จำนองนำทรัพย์สินของตน เช่น บ้าน-ที่ดินไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ หากผิดนัดไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็จะฟ้องร้องและบังคับคดียึดทรัพย์สินที่นำมาค้ำประกันไว้ แต่การขายฝากเป็นการนำทรัพย์สินไปขายให้แก่คนอื่นภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เมื่อถึงกำหนดแล้วผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนได้ หากเกินกำหนดก็เสียกรรมสิทธิ์ทันที

 

 


ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1% ต่อเดือน

รู้ผลเบื้องต้นภายใน 1 ชม.

ได้รับเงินภายใน 1 วัน

หากโฉนดไม่ติดภาระผูกพันธ์ใด ๆ

เช่น ติดจำนองธนาคารเป็นต้น 


 

Hotline

 

คุณฉัฐวัสส์


โทรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตั้งแต่เวลา 9.00- 22.00 น.

 

 

 

 

 


 

หรือสแกนคิวอาร์โค๊ตนี้ได้เลยครับ


99/317 ถ. นวมินทร์ แขวงรามอินทรา

เขตคันนายาว กทม.

 


 
Online:  1
Visits:  271,569
Today:  23
PageView/Month:  1,504